zwei Pilger auf dem Weg von A nach B
two pilgrims on their way from A to B
due pellegrini sulla via da A a B

40 x 40

copyright: © Peter Petri